Екстериорно озеленяване

Екстериорно озеленяване

След процесите по проектиране на дворното пространство и с вече одобрен и съгласуван идеен, технически и работен проект се пристъпва към реалното им изпълнение.

Последователност при изпълнение на екстериорно озеленяване:

Почистване на терена
Чрез това мероприятие се подготвя терена за работа.Тази услуга съдържа дейности свързани с отстраняването на плевели, бурени, самонастанила се растителност, строителни отпадъци, камъни, дънери, включително извозване до депо.

Обработка на почвата и торене
Обработката на почвата е от съществено значение за целите на озеленяването.При почви с влошен механичен състав е необходимо тяхното подобряване чрез различни мероприятия.Използването на торове в зелените площи допринася за развитието на новозасадената растителност и тревни площи.Използват се минерални(азотни, калиеви, фосфорни) и органични торове (биотор, оборски и птичи тор).При почви със силно нарушени качества е препоръчително отнемане на горен повърхностен слой и насипването на нов слой от обогатена хумусна почва.

Нанасяне на проектното решение на терена
Този процес е свързан с обозначаването на всички елементи съдържащи се във идейния проект.На терена се нанасят всички посадни места за предвидената растителност на базата на дендрологичен проект, както и всички точки и разстояния от трасировъчен проект за подробно котиране и разчертаване на всички алеи, паважни настилки, плочопътеки и бордюри в дворното пространство.

Изграждане на алеи, плочопътеки, паважни настилки, подпорни стени и други архитектурни елементи
След като са нанесени всички разстояния и точки от трасировъчния проект се изграждат настилките, подпорни стени, клоцове, цветарници и останалите елементи на строителството според заложените в проекта функции и материали.

 

Изграждане на водни площи
Ако в проекта е заложено изграждането на декоративна водна площ (езеро, фонтан, каскада, водопад) се нанасят всички точки и разстояния от трасировъчен проект и се пристъпва към изграждането на декоративната водна площ.

Изграждане на скален кът, алпинеум, розариум, тематични градини
Следващия етап при изграждането на един двор или градина е аранжирането на скалния кът, алпинеум или розариум, ако присъства във вашия идеен проект.

Засаждане на декоративна растителност.
След като са изпълнени всички предходни мероприятия по озеленяване на едно дворно пространство се пристъпва към засаждането на декоративна растителност-дървета, храсти и цветя.При засаждането на растителния материал е от изключителна важност качеството на растителността, както и състоянието на почвата.На базата на обозначените посадни места от дендрологичен проект се засаждат дърветата, следват храстите и накрая цветната растителност.Препоръчително е след засаждането на дърветата да се укрепят с дървени колчета и укрепваща лента с цел оптимално развитие на дървесния вид във височина, както и предпазване от изкривявания по стъблото.

Затрявяване
Финалния етап за изграждането на една зелена площ е затревяването.Съществуват три основни вида затревяване – чрез тревна смеска, тревен чим и хидропосев.При първия вид затревяване ефектът на зеления килим е видим на по-късен етап.Изборът на подходяща тревна смеска е от изключителна важност за състоянието на тревния килим в последствие.Трябва да се вземат в предвид степента на ослънчаване в дворното пространство, както и географската ширина в която е ситуиран парцела предназначен за затревяване.С полагането на тревен чим получаваме моментален ефект.Затревяването чрез хидропосев е съвременен метод за затревяване.Той намира най-широко приложение за по-големи площи, както и за затревяването на откоси.

 

 

Свържете се с нас

За повече информация и оглед на място, не се колебайте да се свържете с нас!

Изпратете запитване

За повече информация и оглед на място, не се колебайте да се свържете с нас!

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *